Få et bedre tankemønster

Få et bedre tankemønster.


Måske du har hørt den her med, Tankerne er roden til alt ondt?

Det er noget om det, det vi fodrer, får lov til at vokse i vores liv. Tankerne har rigtig meget at sige i hvordan dit liv former sig.

Tænker og taler du kun negativt, vil det være det som vokser i dit liv, og former dit liv.

Og det ene fører til det andet, du vil nok være ekspert i at tænke og tale om problemer og bekymringer, og så ender det med et meget negativt tankemønster.


Men hovedsagelig vil jeg lære dig, via gode konkrete redskaber, at det er muligt for dig at få et mere positivt tankemønster.

Hvad får du så helt konkret?


Du vil få 4 Sessioner på 1 Time, og 15 minutters varighed, samt 1 time Coaching til slut, som er frivillig. Alt er spækket med godt indhold. Det vil hovedsagelig handle om tankerne, men også lidt om følelserne, da det hænger meget  sammen.

Du vil lære mere om selvkritikeren, og hvordan du kan lære at styre ham, og ikke omvendt. Du vil lære hvordan dine bekymringer, ikke behøver at sætte sig til problemer. Du vil lære at finde ind til kilden med dine bekymringer og problemer. Og derfra vil du så lære at tænke og handle løsningsorienteret.

Også vil vi komme ind på "triggertanker"(også nævt overtænkning.)Her vil du få gode redskaber til at lære at give slip, på disse tanker.

Til sidst kommer vi ind på tankemylder.Og her vil jeg lære dig hvordan du bedst tæmmer dit tankemylder.

Ved enkle gode redskaber samt gode øvelser, også via Coaching, så vil du lære at håndtere dine tanker anderledes.

Nu vil jeg fortælle dig, hvordan dine samtaler med mig, kommer til at være bygget op. ( Og her er det vigtigt for mig at sige, at der er altid plads til forandring.)

1 Session.


Først en kort præsentation af hinanden før vi går i gang. ( Det er vigtigt for mig, at du føler dig godt, og tryg i vores samtaler.)

Dernæst vil vi gå i gang med 1 øvelse, som omhandler hvor du er med dine tanker lige nu.

Her taler vi om hvad begrænsninger det giver dig, i din hverdag, at du går med de her negative tanker? Dernæst hvad konsekvenser de her begrænsninger giver dig?

Ja første session handler meget om at få afklaret og afdækket, hvor du er lige nu i din tankeproces. Og så tager vi den videre derfra. ( Også vil jeg præsentere Coaching som værktøj for dig, så du kan blive bekendt med hvordan Coaching fåregår.)

Det er vigtigt for mig at sige, at jeg altid forsøger at møde dig lige der hvor du er i dit liv, og så vil jeg gøre mit bedste med at få dig motiveret til at rykke fremad.


3 Session.


Nu har du lært om selvkritikeren, og hvordan du bliver mere bevidst, og hvordan du bedst styrer den. I denne session, kommer du at lære om hvordan du håndterer dine bekymringer og problemer.

Måske er du lige en af dem som unødvendigt bekymrer dig om noget du ikke kan gøre noget ved aligevel? Det vil jeg helt konkret lære dig, så du fremadrettet får meget mere tid til rådighed, da du ved hvad du i virkeligheden har behov for at tage dig af.

Triggertanker, er alle de her bekymringstanker, som ofte virker fuldstændig "ufarlige", men det er ikke rigtigt. De her tanker er nemlig ofte dem som fører til alvorligt tankemylder, sammen med flere andre ting.Derfor er det vigtigt at tage hånd om dem, og det vil jeg her lære dig hvordan, via gode redskaber og øvelser. Alt så du fremadrettet ikke behøver at gå og tænke og bekymre dig så meget.

Hvad vil prisen være?


Prisen er: 3000 kr. Du har mulighed at betale i rater.


Du kan betale alt på engang:

1x 3000 kr.


Du kan betale over 2 rater:

2x 1500 kr.


Du kan betale over 3 rater:

3x 750 kr.


Sa snart du har tilmeldt dig, vil du få yderligere informationer.


Har du yderligere spørgsmål eller tvivl, så ring til mig og snak med mig, og få en gratis afklarende samtale.


Tlf. 20890900

Eller skriv til mig på

nybo@clinicofnewhope.dk


Hvad vil dit udbytte være:


  • Du vil blive en mere stærk og glad version af dig selv.

  • Du vil få et mere positivt tankemønster.

  • Du vil lære om bevidsthed, og at handle ud fra en bevidst tilstand.

  • Du vil lære at finde frem til kilden til dine problemer og bekymringer.

  • Du vil lære at tænke mere løsningsorienteret.

  • Du vil lære selvkritikeren mere at kende.

  • Du vil lære at tæmme dit tankemylder

  • Du vil lære hvordan du kan mindske dine negative tanker og følelser.

  • Du vil få nyttige og brugbare redskaber og øvelser, du kan bruge igen og igen.

  • Du vil få et højnet selvværd.

2 Session.


Nu har du fået afdækket og afklaret hvor du er med dine tanker, så tager vi den et skridt videre.

Nu vil komme ind på selvkritikeren,og bevidstheden.

Altså her vil du lære om hvem selvkritikeren er, og hvordan du bedst kan styre den. Du vil lære igennem diverse øvelser, hvordan du håndterer kritikeren bedst, og hvordan du kan tage styrepinden i hånden.

Vi vil tale om bevidstheden, da den er ufattelig vigtig at stifte kendskab til, i forhold til dit tankemønster. Bevidsthed skaber nemlig forandring.

Med diverse personlige eksempler, samt øvelser, vil du lære hvordan du begrænser din negative tankegang.


4 Session.


Så har du fået lært at være løsningorienteret, og finde ind til kilden af dine bekymringer/problemer. Nu tager vi den et step videre, og vi kommer til at afslutte med tankemylderet.

Tankemylder er her hvor du konstant tænker på dine bekymringer/problemer. Det kan gå hen i søvnlæse nætter, da du grubler og tænker så meget, og det vil sætte sig i kroppen, og blive til uro, nervøsitet. Og i værste fald til angst, depression, og stress.

Derfor er det utrolig vigtigt at lære dig at arbejde med konkrete holdbare løsninger her. Her kommer alt det ind som du i forvejen har lært, i de første 3 sessioner. For hvorfår er det du har tankemylder? Her kan vi ikke undgå at gå ind og tale om vores hjerne helt kort hvordan den fungerer når der er stress og press på, og omvendt, når der er ro på. Ja alt i alt, vil jeg lære dig, via gode øvelser, personlige eksempler, hvordan du bedst kan lære at tæmme dit tankemylder.


Til slut tager vi en lille opsumering af hvad du har lært.

Om tiden er til det, får du en lille Coaching som afslutning, dette er anbefalet, men frivilligt.

Det vil blive aftalt, og eventuelt ske i forlængelse af session 4, eller i en ny 5 session.

Opbygning:


Du vil igennem hele de her 5 Sessioner, få hjælp og støtte og opbakning, af mig din Ekspert.


Sessionerne har 1 times og 15 minutters varighed. Jeg vil sammen med dig, vejlede og guide dig frem til et bedre tankemønster.


Det foregår på den måde, at efter du har tilmeldt dig, vil jeg kontakte dig. Vi vil hurtigst muligt finde en tid som passer dig til din 1 Session.

Derfra aftaler vi så din fremadrettede proces.


Der er også mulighed for dig som sidder i andet land, eller i den anden ende af landet, at tilmelde dig mine Sessioner.

Her vil vi bruge Skype og Messenger, eller Zoom, ja det som passer bedst til dig.

Her vil vi så have kontakt med hinanden via vores skærme. Vi vil gennemgå Sessionerne på den bedste vis.


Hvis du undrer dig i hvorfor jeg flere gange har nævnt det her som et miniforløb, så er det fordi at alt er planlagt og opbygget ligesom et miniforløb. Men forskellen er at du vil få 1:1 hjælp med mig hele vejen igennem Sessionerne. 

Her er alt nemlig lavet klart på forhånd.

Det er dog altid plads til forandring.


En ting er dog sikkert, du vil få gode brugbare redskaber samt øvelser igennem hele forløbet. Det vil være noget, som du kan gøre brug af igen og igen, da det er dit til evig eje.